پنکک آر تی اس مدل دو کاره R.T.S T01

285,000 تومان
پوشش مات فاقد قارابن مناسب انواع پوست بر اساس رنگ پوست دارای خاصیت آبرسان
تازگی پوست را حفظ نموده ضد پیری ماندگاری طولانی
با کیفیت و مقرون به صرفه

پنکک آر تی اس مدل دو کاره R.T.S T03

285,000 تومان
پوشش مات فاقد قارابن مناسب انواع پوست بر اساس رنگ پوست دارای خاصیت آبرسان
تازگی پوست را حفظ نموده ضد پیری ماندگاری طولانی
با کیفیت و مقرون به صرفه

پنکک آر تی اس مدل دو کاره R.T.S T04

285,000 تومان
پوشش مات فاقد قارابن مناسب انواع پوست بر اساس رنگ پوست دارای خاصیت آبرسان
تازگی پوست را حفظ نموده ضد پیری ماندگاری طولانی
با کیفیت و مقرون به صرفه

پنکک آر تی اس مدل دو کاره R.T.S T05

285,000 تومان
پوشش مات فاقد قارابن مناسب انواع پوست بر اساس رنگ پوست دارای خاصیت آبرسان
تازگی پوست را حفظ نموده ضد پیری ماندگاری طولانی
با کیفیت و مقرون به صرفه

پنکک آر تی اس مدل دو کاره R.T.S T06

285,000 تومان
پوشش مات فاقد قارابن مناسب انواع پوست بر اساس رنگ پوست دارای خاصیت آبرسان
تازگی پوست را حفظ نموده ضد پیری ماندگاری طولانی
با کیفیت و مقرون به صرفه

پنکک آر تی اس مدل دو کاره R.T.S T07

285,000 تومان
پوشش مات فاقد قارابن مناسب انواع پوست بر اساس رنگ پوست دارای خاصیت آبرسان
تازگی پوست را حفظ نموده ضد پیری ماندگاری طولانی
با کیفیت و مقرون به صرفه

پنکک کارن KAREN شماره 2 S مدل SHAIN

85,000 تومان
پنکک کارن KAREN شماره 2 S مدل SHAIN

1.     حاوی روغن  جوجوبا

2.     حاوی روغن آرگان

3.     ماندگاری بالا

4.     در دو حالت شاین و مات

5.     Spf 25

پنکک کارن KAREN شماره 5 s مدل SHAIN

85,000 تومان
پنکک کارن KAREN شماره 5 s مدل SHAIN

1.     حاوی روغن  جوجوبا

2.     حاوی روغن آرگان

3.     ماندگاری بالا

4.     در دو حالت شاین و مات

5.     Spf 25

پنکک کارن KAREN شماره 6 s مدل SHAIN

85,000 تومان
پنکک کارن KAREN شماره 6 s مدل SHAIN

1.     حاوی روغن  جوجوبا

2.     حاوی روغن آرگان

3.     ماندگاری بالا

4.     در دو حالت شاین و مات

5.     Spf 25

پنکک کارن KAREN شماره M1 مدل MATT

85,000 تومان
پنکک کارن  KAREN  شماره M1  مدل MATT

1.     حاوی روغن  جوجوبا

2.     حاوی روغن آرگان

3.     ماندگاری بالا

4.     در دو حالت شاین و مات

5.     Spf 25

پنکک کارن KAREN شماره M2 مدل MATT

85,000 تومان
پنکک کارن  KAREN  شماره M2 مدل MATT 1.حاوی روغن  جوجوبا 2.حاوی روغن آرگان 3.ماندگاری بالا 4.در دو حالت شاین و مات 5.Spf

پنکک کارن KAREN شماره M3مدل MATT

85,000 تومان
پنکک کارن  KAREN  شماره M3مدل MATT                  1. حاوی روغن  جوجوبا 2. حاوی روغن آرگان 3. ماندگاری بالا 4.در دو حالت شاین و مات 5. Spf 25                               جهت فروش با ما تماس بگیرید